Privaatsuspoliitika

AS Veikand soovib, et te oleksite teadlik sellest, kuidas me (AS Veikand) kogume, kasutame ja avalikustame isikuandmeid. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesoleva privaatsuspoliitika põhimõtted, mis reguleerivad klientide andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja edastamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja asjakohaste Euroopa Liidu õigusaktidega ning Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete töötleja

AS Veikand
Välja 7, Pärnu 80010
E-post: veikand@veikand.ee

AS Veikand on isikuandmete vastutav töötleja, AS Veikand edastab maksete jaoks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Montonio Finance OÜ-le ja PayPalile.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida AS Veikand kogub ja töötleb ostutellimuse või lepingu täitmiseks kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ja oma juriidiliste kohustuste täitmiseks.

Veebiostjate isikuandmete kogumine võib toimuda järgmistel viisidel:
– Sisestades kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress).
aadress);
– Pangakonto number;
– püsiklientide kontoteabest.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmeid kasutatakse kliendile kaupade tarnimiseks ja kliendi kohustuste täitmiseks.

Muudel eesmärkidel kasutame teie isikuandmeid ainult teie eelneval nõusolekul.

Nõustudes üldtingimustega ja kasutustingimustega, annab klient meile nõusoleku oma andmete automaatseks töötlemiseks. Te saate oma nõusoleku alati tagasi võtta meie veebilehe kaudu või kirjaliku avalduse esitamisel. Nõusoleku taotlemisel või tühistamisel ei ole tagasiulatuvat mõju.

Klientide paremaks teenindamiseks võib AS Veikand avaldada kasutajate kohta käivat teavet kolmandatele isikutele, kes osutavad meile teenuseid ja on lepinguliselt kohustatud jagatud teavet konfidentsiaalsena hoidma (välja arvatud ametiasutused ja valitsusasutused).

Kolmandaks osapooleks võivad olla näiteks meie transpordipartnerid.

Lisaks võime avaldada teavet riigiasutustele ja valitsusasutustele (nt politseile, kohtutele, häirekeskusele, andmekaitseinspektsioonile): me edastame teie andmeid ainult siis, kui me oleme selleks seadusega kohustatud.

Me säilitame kliendi isikuandmeid kuni püsikliendilepingu lõppemiseni. Me säilitame andmeid, mida oleme kohustatud säilitama vastavalt õigusaktidele (nt raamatupidamisandmed) vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele.

Kogutud andmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid saab klient vaadata, muuta ja täiendada meie e-poe “Minu konto” alal.

Isikuandmete kaitse

AS Veikand võtab kõik ettevaatusabinõud (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed), et kaitsta kliendi isikuandmeid. Juurdepääs kliendiandmetele on piiratud nende töötajatega, kes vajavad neid andmeid tööülesannete täitmiseks (näiteks tellimuste täitmiseks).

Kliendil on kõik isikuandmete kaitse seaduses kirjeldatud õigused.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ja andmete edastamist talle endale või kolmandale isikule avalikult kättesaadaval kujul.

Käsitleme andmetöötluse lõpetamise taotlust kui avaldust lojaalsuslepingu lõpetamiseks.

Turvalisus

Kõik AS-i e-poodi külastanud või sealt ostnud klientide isikuandmed.
Veikandit käsitletakse konfidentsiaalse teabena. Krüpteeritud andmesidekanalid pankadega tagavad ostja isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Kasutades meie e-poodi või saades püsikliendiks, olete lugenud ja nõustunud nende põhimõtete ja tingimustega. Me jätame endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi, teavitades sellest kõiki meie püsikliente, kuid me anname endast parima, et hoida meie privaatsuspoliitikat ajakohasena ja teile kättesaadavana meie veebisaidil.

Kui teil on küsimusi või muresid käesoleva privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta, võtke palun ühendust aadressil netipood@veikand.ee.

Teil on alati õigus pöörduda Andmekaitseinspektsiooni või kohtu poole, et kaitsta oma andmeid. Andmekaitseinspektsioon on riiklik asutus, mis samuti aitab teid nõu või abi isikuandmete kaitse küsimustes.

Ostukorv
Logi sisse

Pole veel kontot?

Alustage kirjutamist, et näha tooteid, mida otsite.
Pood
0 Sooviloend
0 items Ostukorv
Minu konto