Lepingu tühistamine

Tarbija juhend kauglepingu tühistamise kohta

Õigus tühistada

Teil on õigus tühistada kaugleping 14 päeva jooksul ilma põhjust esitamata. Tühistamisperiood lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil te omandate kauba füüsiliselt või kolmas isik, kes ei ole vedaja ja keda te olete märkinud, omandab kauba füüsiliselt. Tühistamisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama oma otsusest lepingust taganeda selge avaldusega (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri). Võite kasutada lisatud tühistamisvormi näidist, kuid see ei ole kohustuslik.

Meie kontaktandmed:

AS Veikand
Aadress: Välja tn. 7, 80010 Pärnu
E-post: netipood@veikand.ee või veikand@veikand.ee
Telefon: +372 44 64 930

Tühistamistähtajast kinnipidamiseks piisab sellest, kui Te saadate oma teatise tühistamisõiguse kasutamise kohta enne tühistamisperioodi lõppu.

Tühistamise mõju

Kui te tühistate käesoleva lepingu, tagastame teile kõik teilt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tekivad, kui te valisite muu tarnetüübi kui meie poolt pakutava kõige odavama standardtarne tüübi). Me võime teha mahaarvamise mis tahes tarnitud kauba väärtuse vähenemise eest makstavast hüvitisest, kui kahju on tingitud teiepoolsest ebavajalikust käitlemisest. Me maksame hüvitise tagasi ilma põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil meid teavitatakse teie otsusest käesolevat lepingut tühistada. Me teostame tagasimakse, kasutades sama maksevahendit, mida kasutasite esialgse tehingu puhul, kui te ei ole selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti; igal juhul ei kanna te tagasimakse tagajärjel mingeid tasusid.

Me võime keelduda tagasimaksmisest, kuni oleme kauba tagasi saanud või kuni te olete esitanud tõendid kauba tagasisaatmise kohta, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Tagastatud kaubad peavad olema täielikud koos kõigi nende komponentidega ja originaalpakendis.

Te olete kohustatud saatma kauba tagasi või andma selle AS Veikandile üle ilma põhjendamatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil te teatate meile oma lepingust taganemisest. Tähtaeg on täidetud, kui saadate kauba tagasi enne 14 päeva möödumist.

Te peate kandma kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.

Te vastutate ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba käitlemisest, mis ei ole vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks. Eseme olemuse, omaduste ja funktsioonide kontrollimiseks tuleb seda käsitseda ja kasutada nii, nagu seda tavaliselt poes kasutataks.

Meil on õigus esitada väärtuse vähenemisest tingitud nõuded hiljemalt ühe kuu jooksul pärast seda, kui
eseme tagastamine.

Taganemisõigust ei kohaldata lepingute suhtes, mis käsitlevad:
– esemed, mis ei sobi tagastamiseks tervislikel või hügieenilistel põhjustel ja
kui toode on avatud kohe pärast kohaletoimetamist
– muud seadusega ettenähtud põhjused

Allalaadimine:
Lepingu tühistamine

Ostukorv
Logi sisse

Pole veel kontot?

Alustage kirjutamist, et näha tooteid, mida otsite.
Pood
0 Sooviloend
0 items Ostukorv
Minu konto