Privaatsustingimused

Seisuga 25.05.2018

Privaatsustingimused

AS Veikand soovib, et oleksite teadlikud, kuidas me (AS Veikand) isikuandmeid kogume, kasutame ja avalikustame. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete vastutav töötleja

AS Veikand
Välja tn. 7, Pärnu, 80010
E-post: veikand@veikand.ee

AS Veikand on isikuandmete vastutav töötleja, AS Veikand edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Teie, kui kliendiga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida AS Veikand kogub ja töötleb ostu tellimuse või sõlmitud lepingu täitmiseks, kliendiga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

E-poe kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:
• kontaktandmete (sh Teie eesnimi (eesnimed), perekonnanimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel  meie veebisaidil või mujal (näit. butiigid);
• arveldusarve number;
• veebisaidi püsikliendina kasutamisel kliendi kontoinfost.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmeid kasutame kauba kohale toimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Muudel eesmärkidel kasutame me teie isikuandmeid ainult Teie eelneval nõusolekul.

Kasutus- ning üldtingimustega nõustumisel annab klient meile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Oma nõusoleku võite alati tagasi võtta meie kodulehe vahendusel või kirjalikkus taas esitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib AS Veikand avaldada teavet kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab meile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena (v.a. avaliku võimu organid ja valitsusasutused).

Kolmandaks osapooleks võivad näiteks olla meie transpordi partnerid.

Lisaks võime avaldada teavet avaliku võimu organitele ja valitsusasutustele (nt politsei, kohtud, häirekeskus, Andmekaitse Inspektsioon): edastame Teie andmeid ainult juhul, kui me oleme seadusega kohustatud seda tegema.

Kliendi isikuandmeid säilitame kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida oleme kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitame õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada meie e-poes „Minu konto“ alas.

Isikuandmete kaitse

AS Veikand rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs kliendi andmetele on ainult nendele töötajatele, kellel on andmeid vaja tööülesannete täitmiseks (näiteks tellimuste komplekteerimiseks)

Kliendil on kõik isikuandmete kaitse seaduse järgsed õigused.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

Turvalisus

Kõik AS Veikandi e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie e-poodi kasutama asudes või püsikliendiks hakates olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Teile kättesaadavana meie kodulehel.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil netipood@veikand.ee

Teil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Lae alla: Privaatsustingimused