Lepingust taganemine

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise juhend ostjale

Taganemisõigus

Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul.

Taganemisaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Teie või Teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesesse.

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti, faksi või e- postiga saadetud kiri). Te võite selleks kasutada  lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, mis on kättesaadav meie e- poe kodulehel, kuid see ei ole kohustuslik.

Meie kontaktandmed:

AS Veikand
Aadress: Välja tn. 7, 80010 Pärnu
e-post: netipood@veikand.ee või veikand@veikand.ee
telefon: +372 44 64 930
faks: +372 44 64 931

Taganemisavalduse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik  saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid  hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mis saame teada Teie otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks. Igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

Võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Lepingu esemeks olev asi tuleb tagastada täies komplektsuses ja originaalpakendis.

Saadate asja tagasi või annate selle AS Veikand´le viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.

Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil.

Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korra vastutate  asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui Te olete  asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, tuleb asja käsitseda ja kasutada  üksnes nii, nagu  lubataks tavapäraselt seda teha poes.

Asja väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on meil õigus esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates asja tagastamisest.

Taganemisõigust  ei kohaldata lepingule, mille esemeks on:

  • sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohale toimetamist avatud;
  • jm seaduses ettenähtud juhtudel.

Lae alla: Lepingust taganemise avaldus

Lisa kommentaar