Irtisanominen sopimuksesta

Viestintävälineen avulla solmitun sopimuksen peruuttamisohjeet ostajalle

Peruuttamisoikeus

Teillä on oikeus peruuttaa tämä sopimus syytä ilmoittamatta 14 päivän kuluessa.

Peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona Te tai Teidän nimeämänne kolmas henkilö, joka ei ole tavaran kuljettaja, on saanut tavaran fyysisesti haltuunsa.

Peruuttamisoikeutta käyttääksenne ilmoittakaa meille päätöksestänne peruuttaa tämä sopimus yksiselitteisellä ilmoituksella (esim. postitse, faksitse tai sähköpostitse lähetetty viesti). Voitte käyttää siihen liitteenä olevaa peruuttamisilmoituksen mallilomaketta, joka on saatavilla verkkokauppamme kotisivulla, mutta se ei ole pakollista.

Meidän yhteystietomme:

AS Veikand
Osoite: Välja tn. 7, 80010 Pärnu
Sähköposti: netipood@veikand.ee tai veikand@veikand.ee
Puhelin: +372 50 40 725
Faksi: +372 44 64 931

Peruuttamisilmoituksen määräajan noudattamiseksi riittää, että lähetätte ilmoituksen peruuttamisoikeuden käyttämisestä ennen peruuttamisen määräajan umpeutumista.

 

Sopimuksen peruuttamisen seuraukset

Mikäli Te peruutatte tämän sopimuksen, palautamme Teille kaikki saamanne maksut, mukaan lukien toimituskulut (lukuun ottamatta täydentäviä kuluja, jotka johtuvat valitsemastanne, tarjoamastamme edullisimmasta tavanomaisesta toimitustavasta poikkeavasta toimitustavasta) viipymättä, viimeistään kuitenkin 14 päivän kuluessa päivästä, jona saimme tietää Teidän päätöksestänne peruuttaa tämä sopimus. Suoritamme mainitut palautukset käyttäen samaa maksutapaa, jolla suorititte maksun, paitsi jos olette selkeästi ilmaisseet suostumuksenne toisenlaisen maksutavan käyttöön. Tällaisesta maksun palautuksesta ei seuraa Teille missään tapauksessa palvelumaksua tai muuta kustannusta.

Voimme kieltäytyä palautusten maksamisesta, kunnes olemme saaneet takaisin sopimuksen kohteena olevan tavaran tai kunnes olette esittänyt todisteet siitä, että olette lähettänyt tavaran takaisin, riippuen siitä, kumpi tapahtuu ennemmin.

Sopimuksen kohteena oleva tavara on palautettava täydessä kokoonpanossaan ja alkuperäispakkauksessa.

Lähetätte tavaran takaisin tai annatte sen AS Veikandille viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluessa päivästä, jona ilmoititte meille peruuttavanne tämän sopimuksen. Määräaikaa on noudatettu, jos lähetätte sopimuksen kohteena olevan tavaran takaisin ennen 14 päivän määräajan umpeutumista.

Tavaran palauttamiseen liittyvät suorat kulut jäävät Teidän maksettaviksenne.

Palautettavan tavaran kunnon heikentyessä Te vastaatte tavaran käytöstä johtuvasta arvon laskusta ainoastaan, mikäli olette käyttänyt tavaraa muulla tavalla kuin on tarpeen tavaran olemuksen, ominaisuuksien ja toiminnan tarkastamiseksi. Tavaran olemuksen, ominaisuuksien ja toiminnan tarkastamiseksi tavaraa on käsiteltävä ja käytettävä ainoastaan siten, kuin myymälässä annettaisiin tavanomaisesti toimia.

Meillä on oikeus esittää tavaran arvon vähenemiseen liittyviä vaatimuksia viimeistään kuukauden kuluessa tavaran palauttamisesta.

Peruuttamisoikeutta ei sovelleta sopimukseen, jonka kohteena on:

  • sellaisen suljetussa pakkauksessa olevan tavaran luovutus, jota ei voi palauttaa terveydensuojelullisista tai hygieenisistä syistä, mikäli se on avattu perille toimittamisen jälkeen;
  • muissa laissa säädetyissä tapauksissa.

Ladata: Peruutusilmoitus

Vastaa